Sonia Nandzik

Współzałożycielka

Koordynatorka projektów humanitarnych z doświadczeniem zarówno w międzynarodowych instytucjach, takich jak Parlament Europejski jak i w pracy w terenie. Sonia specjalizuje się w kryzysie uchodźczym, promowaniu praw człowieka i koordynacji projektów humanitarnych.

Od ponad roku, pracuje z uchodźcami w terenie, głównie w Serbii, gdzie współkoordynuje projekt Fresh Response, zajmujący się dystrybucją świeżej żywności i najbardziej potrzebnych produktów niespożywczych na granicy serbsko-węgierskiej.

Obecnie w Grecji, Sonia współpracuje z kilkoma organizacjami humanitarnymi, aby promować prawa uchodźców i dostarczać najbardziej niezbędną pomoc. Założyła 1976km, aby zmienić wizerunek uchodźców w Polsce i promować  ich dostęp do międzynarodowej ochrony oraz powszechnie uznawanych praw człowieka.

 

 
 

Zdjęcie: Warsztaty Fotograficzne Rough Cut Media, Student - Eric (Demokratyczna Republika Konga) 

 
 
 

Douglas Herman

Współzałożyciel

Nauczyciel, artysta i aktywista. Przez prawie dwie dekady Douglas szkolił młodzież i uchodźców w dziedzinie mediów audiowizualnych. Założył Rough Cut Media, organizację promującą szeroki dostęp do narzędzi audiowizualnych na poziomie lokalnym i globalnym.

W 2016 roku wyruszył lądową oraz morską drogą uchodźców docierających do Europy. Jego zdjęcia z cyklu #intheirfootsteps (@dfherman) na Instagramie posłużyły jako podstawa analizy kryzysu w szkołach w Stanach Zjednoczonych. Niespowalniający kryzys migracyjny spowodował, że Douglasa zdecydował się powrócić w teren w pełnym wymiarze rozpoczynając aktywność w Grecji.

Doug założył 1976km aby zapewnić uchodźcom i tym, którzy kryzysem żyją na co dzień platformę, na której ich historie, opinie i doświadczenia będą prezentowane w rzetelny sposób.

Zdjęcie: Warsztaty Fotograficzne Rough Cut Media,
Student - Melak (Erytrea) 

 

Joanna Dylus

Współzałożycielka

Tłumaczka, copywriterka, mama trzech chłopców. Asia prowadzi szkołę językową na Śląsku i od lat angażuje się w walkę o prawa kobiet w Polsce.

Jako promotorka dostępu do kultury, Asia współorganizuje projekty teatralne i edukacyjne, w tym takie, które popularyzują inkluzyjne światopoglądy i dialog międzykulturowy.

Dla Asi założenie 1976km miało na celu przede wszystkim przełamanie negatywnej narracji o uchodźcach w Polsce, a przez to kreowanie bardziej otwartych postaw.