Lekcje pływania z Lifeguard Hallas

Ratownicy, którzy nie zważając na zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa uratowali tysiące przerażonych i tonących uchodźców u wybrzeży Lesvos. 

„Rozumiemy, że u tych, którzy zdecydowali się na przeprawę gumowymi pontonami przez morze, woda wywołuje strach, ale chcemy, aby doświadczyli tego, co morze oznacza dla nas – przyjemność i radość. Naszym celem podczas lekcji pływania jest uwolnienie ich od strachu i danie możliwości ucieczki od codziennej obozowej rutyny” – opowiadają nam ratownicy.

Program lekcji pływania i ratunkowy jest sponsorowany wyłącznie z kieszeni członków organizacji i przy wsparciu tych, którzy rozumieją znaczenie projektu. „Etos naszej pracy zawsze wiązał się z pojęciem ‘Filotimoi” (honorowych przyjaciół). Wierzymy więc, że jeśli czynimy dobro, dobro do nas powraca” – deklaruje Lifeguard Hallas.

Koordynatorem projektu jest Lia Stavropoulou i Isidoros Lapsati

Autorem zdjęć jest Hassan uczestniczący w warsztatach fotograficznych Rough Cut Media na Lesvos w One Happy Family Community Center. 

our main project takes place every day with partnership from swisscross.help at One Happy Family Community Center (@OHFLesvos). We started with just 5 young people, but this doubled within a day, and a week later we have over 75 daily participants of ranging backgrounds and swimming abilities.

now that we have an average number of 30 people per lesson we need more equipment to support our eager students. 

We require swimming wear for males ranging from mid-teens to adults. Goggles for adults, floating devices (both lifesaving and teaching equipment), as well as tennis balls, beach rackets, and a net for volley ball. We also require a range of gardening tools which we will use with the refugees to clean the beach we can use.