1976km- O nas

Uchodźcy różnych narodowości pokonują ponad 1976 kilometrów aby dostać się do kontynentalnej Europy. Miliony podróżują jeszcze dalej, a tysiące giną co roku próbując zapewnić sobie i swoim najbliższym godną przyszłość i szansę na życie w miejscu gwarantującym podstawowe praw człowiek.

Wojna, głód, prześladowanie religijne i polityczne czy degradacja ekonomiczna. Powodów, dla których ludzie decydują się na ucieczkę ze swojej ojczyzny jest wiele, wszystkie jednak mają swoje korzenie w potrzebie zapewnienia sobie podstawowego bezpieczeństwa, lepszej przyszłości dla siebie i swoich dzieci oraz prawa do godnego życia.

Brak dostępu do rzetelnych informacji rodzi strach w naszym społeczeństwie, prowadzi do zamknięcia się na innych, pozwala szerzyć się mowie nienawiści, a akty rasizmu czyni bezkarnymi. Nie wolno nam jednak odwrócić się od naszych fundamentalnych wartości. Dyskusje o kryzysie uchodźczym wzbudzają skrajne emocje. Wierzymy, że ludzie są równi i nie wolno nam czynić między nimi hierarchii tylko dlatego, że stracili swój dobytek i zmuszeni są do ucieczki. 

„Wojna, głód, kryzys ekonomiczny, prześladowanie polityczne i religijne. Niezależnie od narodowości, powodów do migracji jest wiele”

Naszym celem jest pozytywne kształtowanie opinii publicznej poprzez pokazanie codzienności uchodźców, którzy dotarli do Europy i starają się o azyl. Ich historie są różnorodne i zawsze bardzo trudne. Nie ma jednej narracji.  Chcemy dać głos w debacie tym, którzy są w drodze lub dotarli do bezpiecznego miejsca. Wysłuchać tych, dla których kryzys migracyjny jest codziennością, których wybory życiowe zostały ograniczone przez obozową rzeczywistość.

23 marca 1976 roku w życie wszedł Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych i Politycznych. Dopełnia on Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 roku, która gwarantuje równe i niezbywalne prawa wszystkim ludziom, w szczególności prawo do wolności, sprawiedliwości i życia w pokoju.

W świetle tych postanowień jesteśmy zobowiązani do traktowania wszystkich istot ludzkich w ten sam sposób. Nie możemy odwrócić się od naszych wartości ani pozbawić prawa do nich tych, którzy uciekają przed okrucieństwem, biedą i prześladowaniem. Tych samych praw oczekiwalibyśmy będąc w tej samej sytuacji. Nie możemy zapomnieć, że kiedyś to my byliśmy na ich miejscu i w przyszłości znowu możemy być, jeśli zaprzeczymy naszym podstawowym wartościom. 

Chcemy stworzyć ruch, który poruszy społeczeństwo i rządy i zmobilizuje do obrony tych, których kryzys migracyjny dotknął najboleśniej.

Zbudowaliśmy tę platformę, aby uchodźcy i ci, którzy żyją kryzysem migracyjnym na co dzień mogli podzielić się swoja perspektywą i doświadczeniem z międzynarodową publicznością.

Jesteśmy obecnie na Lesbos, jednak ten kryzys, tak daleki od końca, wygląda inaczej w zależności od kraju a nawet miasta. Jesteśmy otwarci na współpracę z tymi, którzy pracują i żyją w miejscach dotkniętych kryzysem migracyjnym, w szczególności z uchodźcami. Jeśli jesteście zainteresowani, skontaktujcie się z nami przez formularz na stronie lub media społecznościowe.

Historii i perspektyw jest wiele i wszystkie zasługują na wysłuchanie.

Zespół
1976km

Douglas Herman